איך להגדיר משתנים דינאמיים במערכת שלב ג’

איך להפעיל את המשתנה הדינמי במערכת בתיק מתעניין?

הכנס למערכת ועקוב אחרי השלבים הבאים:

1. הכנס למסך מתעניינים, בחר מתעניין קיים ועבור למצב עריכה.

2. לחץ על סימן ארגז הכלים בצד ימין למעלה.

3. מצא את המשתנה שהקמת, סמן V בקוביה מצד ימין שלו ולחץ אישור.

4. עכשיו ניתן להשתמש בשדה.

איך להפעיל את המשתנה הדינמי במערכת בתיק נכס במידה ולא הופיע אוטומטית?

1. הכנס למסך הנכסים, בחר נכס קיים.

2. לחץ על סימן העיפרון מצד שמאל.

3. מצא את המשתנה שהקמת, וסמן V בקוביה שלצידו. לחץ אישור לסיום.

4. עכשיו ניתן להשתמש בשדה.

כתיבת תגובה

שלח בקשה

התקשר אלינו:

שלח לנו מייל:

Send Request

Call us:

Email us: