חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
מדיניות פרטיות ותנאי שימוש
Private Policy And Terms Of Use

השימוש באפליקצית BMBY מעיד על הסכמתך לתנאים הבאים 
המונח “מידע” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל המידע הנאגר על ידי האפליקציה  הכולל מספר IMEI  של המכשיר,  היסטורית שיחות, סוג שיחה (נכנס, יוצא, לא נענה); מספר טלפון (של המתקשר או זה שהתקשרו אליו בהתאם לכיוון השיחה);  איש קשר (אם קיים במכשיר);  זמן התחלת וסיום השיחה; נתוני מיקום השיחה; מידע ספציפי על סוג המכשיר; וכן תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, וכן רישום ותיעוד של רשומות יומן השיחות, אנשי הקשר, פגישות ומשימות כפי שמופעים במכשירך.


איסוף ושימוש במידע

האפליקציה מבצעת איסוף של מידע, שמירתו על גבי שרתי חברת ב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ, וכן שיתוף המידע והפצתו, והפיכתו לזמין במסגרת שירותי תוכנה אחרים המסופקים על ידי חברת ב.מ.ב.י מערכות תוכנה ו/או צד ג’.  יתכן וגם חברות וארגונים אחרים המפרסמים שירותים שלנו ועשויים באמצעים שונים להציע לך שירותים שונים.
האפליקציה אותה אתה עומד להתקין נועדה להרחיב את מגוון השירותים אותם מספקות מערכות במבי השונות. ידוע ומוסכם על ידך כי האפליקציה תאפשר רישום ותיעוד של רשומות יומן השיחות, אנשי הקשר, פגישות ומשימות כפי שמופעים במכשיר הנייד שלך .המידע הנ״ל יועבר וישולב עפ״י הצורך במערך הנתונים האישי שלך במערכת במבי. ויהיה כפוף להרשאות הגישה המקובלות במערכת הבמבי.
החברה מודעת היטב לחשיבות בחיסיון נתוני המשתמש אינה מאפשרת ואינה יוזמת העברה ו/או זליגה של נתונים אלא רק למשתמשים המורשים ע״י הלקוח .
למרות האמור לעיל במבי מערכות תוכנה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש מעת לעת בנתוני המיקום הגיאוגרפי המתקבלים מהמכשיר הנייד לצורך אספקת שירותי מידע OnLine והתראות על נכסים ,הזדמנויות מכירה ופרסום מבוססי מיקום
לידיעתך גוגל עשויה, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להגביל, להפריע או למנוע שימוש בתוכנה, או למחוק את התוכנה מהמכשיר שלך, או לדרוש מחברת במבי בע״מ לעשות שינויים באפליקציה.

תנאי שימוש

  • הנך רשאי להשתמש באפליקציה למטרות חוקיות בלבד, ומובהר כי חל איסור על שליחת דואר זבל וחל איסור על שליחת דבר פרסומת בניגוד להוראות החוק.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באפליקציה ו/או במידע לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של מידע  שנאגר על ידי האפליקציה.
  • על המשתמש באפליקציה מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה והקוד הייחודי המאפשרים לו גישה למידע.
  • אין לעשות שימוש באפליקציה אם אינך מסכים לתנאים האמורים בהסכם זה.

זמינות השירות
ב.מ.ב.י מערכות מידע בע”מ אינה מתחייבת שפעילות האפליקציה לא תופרע, או תינתן כסדרה או בלא הפסקות, תתקיים בבטחה וללא טעויות, ותהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, באפליקציה, במערכות במבי האחרות ו/או אצל ספקי התקשורת.

ויתור על כל טענה בקשר עם השימוש באפליקציה
בעצם השימוש באפליקציה המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי ב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ בקשר עם השימוש באפליקציה, וכן מוותרים על כל טענה ופוטרים את ב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ מכל אחריות מכל סוג שהוא, בגין הפסקות בשירות, שיבושים ו/או טעויות בשירות ו/או באגים ו/או וירוסים בשירות ו/או העדר זמינות /או כל טענה הקשורה במידע ו/או באיחסון המידע ו/או בשמירת המידע, לרבות בגין אובדן המידע. השימוש באפליקציה מסופק כפי שהוא As Is .
ב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות ונקלט באמצעות האפליקציה.
ב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ רשאית להפסיק את השירות בכל עת.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה שייכות ל- ב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מב.מ.ב.י מערכות תוכנה בע”מ.

שלח בקשה

התקשר אלינו:

שלח לנו מייל:

Send Request

Call us:

Email us: